Υπολογιστικές μελέτες της φυσικής ROP πρωτεΐνης (Bachelor thesis)

Πουγούνια, Αικατερίνη


Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: RNA
Πρωτεΐνες
Μοριακή δυναμική
Keywords: Πρωτεΐνη,RNA,Πρωτεϊνική αναδίπλωση
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/7233
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-0359ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1375.pdf15.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/7233
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons