Ιστορία της Θράκης (Book)

Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ.


Alternative title / Subtitle: από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 46 μ. Χ.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Thrace--History
Keywords: Θράκη
URI: http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/8267
Publisher: Τύποις Ι. Λ. Αλευροπούλου & Σιας
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0209ΔΠΘ310.pdfΚουρτίδης τ. 132.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://83.212.168.214/jspui/handle/123456789/8267
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons